Kontakta oss

Södra- och Mellersta Sverige (mörkgröna området):
FinskaKillar, +46 700 90 22 38
info@finskakillar.com

Norra Sverige (ljusgröna området):
FinskaKillar, +46 700 90 22 38
info@finskakillar.com

Åland & svenskspråkiga delar av Finland:
+358 45 2686 426
info@finskakillar.com