FAQ

Tjänster för uppgradering av motorer för högre effekt och lägre förbrukning har funnits länge. Kärt barn har dock många namn: chiptrimning, trimchip, trimboxar eller OBD-programmering m.fl. Vi kallar det vi jobbar med för motoroptimering. 

Vår motoroptimering innebär en digital finjustering av originalprogramvaran i fordonets motorstyrenhet som är fordonets eller maskinens huvuddator eller “hjärna”. En sådan åtgärd ger en bättre gång, ökat vridmoment och effekt samt oftast även lägre förbrukning.  

Ja, det gör dom. Det är nog inte lönsamt för dem att skräddarsy varje modell i större skala och det är därför dom brukar ha en viss modellserie i serieproduktionen anpassad till olika kunders behov samt till många olika marknader med väldigt varierande bränslekvaliteter, i +50°C liksom i -50°C, flera tusen meter över havet och vid havsnivån. Den ska även passa in i olika marknaders skatte- och försäkringsregler vad gäller både effektnivåer, cylindervolym, och utsläppsnivåer beroende på vilket som styr.

Bränsleförbrukningen brukar sjunka efter optimeringen på grund av att man ökar vridet även vid lägre varv. Ju mera man kan sänka varven med bibehållet vrid, desto mera sparar man i soppan.

Det går inte att flytta en optimering från ett fordon till ett annat. Alla optimeringar vi gör är helt och hållet anpassade för just ert fordon och dess förutsättningar. Vi laddar ner fordonets originalfil från motorstyrenheten och optimerar den. Därefter laddas den upp i motorstyrenheten igen. 

Vissa effektboxar vet vi går att nollställa eller ändra för andra fordon men en effektbox är inte en optimering. Det är en manipulering av systemet som kan ge skador på motorn och ska inte förväxlas med en riktig optimering. 

Nej, det gör den inte. Skulle man veta att fordonet är optimerat, så kan man neka garantin eller försäkringen. För den skull rekommenderar vi ej att fordonet ska optimeras under garantitiden.

Vissa verkstäder ser nog att fordonet är optimerat, men inte alla. En annan fråga är sedan, om de bryr sig om det eller inte. En del verkstäder kan se på logifilerna, att ecun är modifierad, men dom kan inte se, vad som är gjord.

Ja det kan det göra, men inte automatiskt. Uppdaterar dom motorstyrningsprogrammet (ecu-programmet) så kan det spola över optimeringsprogrammet och då behöver vi komma och ladda in programmet på nytt.

I dagens läge så går det att stämpla fordonet även om det är optimerat. Ett fordon i gott skick får normalt bättre eller oförändrade avgastester hos besiktningen efter optimering än det hade original. Utrustningen besiktningen använder för felsökning har ingen möjlighet att kontrollera vilken motorprogramvara fordonet har.

Nej. Vi är ytterst noga att vi inte sätter för mycket extra effekt eller vrid i fordonet utan håller oss inom toleranserna. Vanligtvis ligger man mellan 10-30% extra jämfört med originaleffekten. Dock bör man hålla i minnet, att den största modellen i modellserien är redan färdigt peppad från fabriken och har inte så mycket kapacitet att höja effekten ytterligare än den minsta modellen i samma serie.

Normalt brukar vi säga, att optimeringen tar ca 1-2 timmar per fordon. Dock varierar detta beroende på, vad är det för slags fordon och vad som behöver göras på detta. I vissa fall behöver man öppna ecun och då brukar det ta några timmar extra.

Det absolut viktigaste när det gäller hållbarhet är service och underhåll. Våra optimeringar är noggrant utprovade för aktuell fordonstyp. Våra optimeringar ligger alltid inom marginalerna för vad fordonet, motorn och drivlinan klarar av.

Om man optimerar ett fordon som inte skötts om och inte fungerar som den ska kommer inte heller en optimering att hjälpa utan kan i värsta fall påskynda ett eventuellt haveri. Därför kan vi inte heller lämna några garantier för motorn och drivlinan. Tillverkaren garanterar ett visst antal mil och år, därefter upphör garantin. Vi lämnar alltid garanti på installationen och eventuella skador som kan uppstå i samband med optimeringen främst på styrbox och styrfiler.

Vi hjälper även till att lösa eventuella problem så gott vi kan, t.ex. felkodsutläsning eller andra programmeringar om problem uppstår. För oss är det viktigare med nöjda kunder än att tjäna så mycket pengar som möjligt på onödiga garantier som inte täcker i slutändan.

Ja det gör dom. Som sagt vi har varit på den svenska marknaden snart 15 år och har för det mesta nöjda återkommande kunder. Skulle våra optimeringar inte fungera så hade vi ej kunnat vara på marknaden så länge. Inte heller haft det goda ryktet vi har.

SPARA PENGAR

Skaffa nya optimeringskunder till oss och spara samtidigt pengar i din egen optimering.

Kontakta oss för mer info: info@finskakillar.com