Tjänster

Optimering av traktorer

Vi optimerar i stort sett alla 2000 –talets traktorer och lantbruksmaskiner försedda med elektriskt styrning (Common Rail eller elektriskt styrd VP-pump). Vi har egen traktordynamometer och vi mäter alltid effekten före och efter optimering via kraftuttaget (PTO).

Vi optimerar i stort sett alla 2000 –talets skogs-/terrängmaskiner försedda med elektriskt styrning (Common Rail eller elektriskt styrd VP-pump).

Optimering av lastbilar

Vi optimerar i stort sett alla 2000 –talets lastbilar/långtradare försedda med elektriskt styrning (Common Rail eller elektriskt styrd VP-pump).

Vi optimerar i stort sett alla 2000 -talets person- och paketbilar försedda med elektriskt styrning (Common Rail eller elektriskt styrd VP-pump).