Optimering av traktorer

Vi optimerar i stort sett alla 2000 –talets traktorer och lantbruksmaskiner försedda med elektriskt styrning (Common Rail eller elektriskt styrd VP-pump). Vi har egen traktordynamometer och vi mäter alltid effekten före och efter optimering via kraftuttaget (PTO).

Genom FinskaKillar- optimering kan man lägga till vrid och effekt där det bäst behövs. Samtidigt blir maskinen smidigare och behagligare för användaren.

Tillräcklig effekt och vridmoment, redan på lägre varv, betyder även mindre bränsleförbrukning, när man inte onödigtvis behöver “varva” maskinen. Ingen har väl heller något emot, att samma jobb kan utföras snabbare än tidigare, eller att man kan skörda större ytor eller mängder under samma tid?! Visst är det också kul, när maskinen är starkare och snabbare än grannens..

Vi har även specialprogram för torvmaskiner, där det finns tendens för överhettningsproblem.Vi har mobil optimeringsutrustning, varmed optimeringen kan utföras där och när det bäst passar dig. Härmed utgör programmeringen minsta besväret och maskinen kan fortsätta jobba så gott som obehindrat. Det enda som krävs egentligen är 10A för dynamometern.

Vi utför optimeringen i huvudsak via diagnostikportet – först läser vi ut originalprogrammet
→ sedan modifierar vi parametrar i originalprogrammet → därefter skriver vi det nya, modifierade programmet. Inga externa effektboxar används.