Optimering av lastbilar

Vi optimerar i stort sett alla 2000 –talets lastbilar/långtradare försedda med elektriskt styrning (Common Rail eller elektriskt styrd VP-pump) .

Genom FinskaKillar- optimering kan man lägga till vrid och effekt där det bäst behövs. Samtidigt blir fordonet smidigare och behagligare för användaren.

Tillräcklig effekt och vridmoment, redan på lägre varv, betyder även mindre bränsleförbrukning, när man inte onödigtvis behöver “varva” fordonet. Växlingsbehovet med tung belastning och/eller i branta backar minskar också avsevärt, när fordonet orkar bättre. Visst är det också kul, när fordonet är starkare och snabbare än grannens eller kollegas..

Vi har mobil optimeringsutrustning, varmed optimeringen kan utföras där och när det bäst passar dig. Härmed utgör programmeringen minsta besväret och fordonet kan vara i drift så gott som obehindrat.

Vi utför optimeringen i huvudsak via diagnostikportet – först läser vi ut originalprogrammet
→ sedan modifierar vi parametrar i originalprogrammet → därefter skriver vi det nya, modifierade programmet. Inga externa effektboxar används.